Doba použitelnosti esenciálních olejů

Doba spotřeby u esenciálních olejů

Esenciální oleje nemají neomezenou dobu použitelnosti. Je fajn se tímto tématem trochu víc zabývat, protože do značné míry je v našich rukách, jak dlouho nám lahvička esenciálního oleje může sloužit.

Tento článek nebude vyčerpávají a nebude kompletním průvodcem, bohužel. Jak víme, svět esenciálních olejů je poměrně neprobádaný a nikdo nám nedokáže dát odpovědi na všechny naše otázky. O to spíš zase použiju moji (lehce otřepanou) radu – používejme oči, nos a poslouchejme naše tělo.

Formální vs. teoretická vs. skutečná doba trvanlivosti

První věc, se kterou musíme počítat, je, že výrobce nebo prodejce uvádí na obale doporučenou dobu spotřeby. Ta je pouze doporučená a jejím uvedením výrobce/prodejce splňuje svoji zákonnou povinnost. Většinou se tato doba neshoduje ani s teoretickou, ani pak skutečnou trvanlivostí.

Teoretická trvanlivost je už blíže realitě. Její hodnoty najdeme v mnoha příručkách. Stanoveny byly různými způsoby, na základě výpočtů a jistě i zkušenostmi. Tady je třeba připomenout, že v mnoha případech se tato doba vztahuje k použití esenciálních olejů vnitřně nebo v rámci terapie. Speciálně v americké literatuře se mnoho bezpečnostních doporučení váže právě k vnitřnímu použití esenciálních olejů. Pokud něco už není vhodné ke konzumaci, může to stále výborně sloužit k jiným účelům. Při vnitřním užití je třeba rizika prostě vyhodnocovat přísněji.

Na druhou stranu, u nekvalitního nebo špatně skladovaného esenciálního oleje může být skutečná doba použitelnosti mnohem kratší.

Skutečná doba použitelnosti bývá, naštěstí, většinou ještě o něco dále. Odvíjí se od mnoha faktorů a do značné míry máme my sami vliv na to, jak dlouhá bude. Taky je ale na nás, jak situaci vyhodnotíme, my sami máte tu odpovědnost.

Co znamená zkažený esenciální olej?

I esenciální oleje podléhají zkáze. Asi nejzásadněji se na rychlosti “zkažení” podepíše kvalita. Pokud je například esenciální olej zředěný či jinak alterovaný, tato další substance se může zkazit brzo a znehodnotit celý produkt. Jako příklad bych uvedla třeba naředění esenciálního oleje nějakým rostlinným olejem. Nekvalitní rostlinný olej může žluknout třeba už za 3 měsíce a s sebou vzít celý produkt. Pokud tedy z lahvičky cítíme žluklost, znamená to, že je esenciální olej naředěný a zkažený.

Přidaná substance ale taky může měnit vlastnosti esenciálního oleje a způsobovat nežádoucí reakce.

Samotný esenciální olej však nežlukne. Může ale zoxidovat. Poznáme to nejspíš tak, že změní vůni, barvu nebo viskozitu (tekutost). Ovšem ani tyto změny nemusí být vždy projevem oxidace.

Zkažený esenciální olej většinou znamená dvě věci: částečnou či kompletní ztrátu terapeutických účinků a možnou zvýšenou dráždivost, v extrémních případech toxicitu. Často se můžeme setkat taky třeba s tím, že už prostě tak hezky nevoní a ztrácí smysl ho používat. Typické je to třeba pro citrusové esenciální oleje, které jsou vysoce těkavé a zkáze podléhají poměrně rychle.

Pokud se esenciální olej zakalí, rovněž to není dobrým znamením.

Pokud naši sbírku esenciálních olejů známe, poznáme, kdy se nám nějaký kousek zkazí.

Jak prodloužit esenciálním olejům životnost?

Na nás záleží do značné míry, jak dlouho budou esenciální oleje v kondici. Existují 4 základní faktory (nebezpečí), které musíme mít na mysli. Jsou to:

  • světlo
  • teplo
  • vzduch
  • vlhkost

Se všemi čtyřmi se nejlépe vypořádáme tak, že budeme skladovat naše esenciální oleje v tmavé skleněné lahvičce, budou dobře zašroubované a bez víčka je budeme ponechávat jen nezbytně dlouhou dobu. U některých se také vyplatí skladovat je v ledničce.

Zrající esenciální oleje

Některé esenciální oleje dokonce s léty zrají. Typickým příkladem je třeba pačuli, které se během let vůně vyvíjí, dle mnohých nosů k lepšímu. Někdy však zrání znamená sice lepší vůni, zato ale slabší terapeutické účinky.

Co se zkaženým esenciálním olejem?

Hodně záleží na míře “zkažení”. Esenciální oleje, které už nejsou ve formě, lze někdy použít do odvěžovačů vzduchu. Poměrně dobře je uplatníme taky třeba v čistících prostředcích nebo produktech pro boj s plísněmi.

Malé shrnutí:

Esenciální oleje mohou mít relativně dlouhou dobu použitelnosti. Skladujeme je dobře zašroubované v tmavých lahvičkách, ideálně na chladnějším místě. Všímáme si změny vzhledu – barvy, tekutosti, zakalení, a změny vůně.

Pokud esenciální olej začne nezvykle dráždit, pravděpodobně už není bezpečný k běžnému použití.

Standardně ty nejchoulostivější esenciální oleje vydrží 1-2 roky, ty ne příliš choulostivé (většina) 3-5 let, ty nejstabilnější 8 a více let.

Pro co nejbezpečnější používání (nejen) esenciálních olejů se vyplatí naučit se být citlivý k tomu, co vidíme a cítíme, a používat zkušenosti a rozum :).

Doba použitelnosti u esenciálních olejů (DIY kosmetika)

dify.cz